ESTABROOK

Posted on Oct 31, 2016

ESTABROOK

EZY3 LOCATOR PLUS

estabrook4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re-certify and Training

มาตรฐานงานบริการ

บริษัท ยูนิเวฟ จำกัด ได้รับอนุญาต จากกรมธุรกิจพลังงาน ให้เป็น ผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน ระดับที่ 1 ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2556 ได้ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม การทดสอบ ด้วยวิธีพิเศษ ( EZY 3 ) จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยตรงที่ รัฐ มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการทำงาน ที่ถูกต้อง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี

 

Mr.Brad CEO Estabrook Inc.

อบรมโดยเจ้าของผลิตภัฑณ์ ให้ความรู้ตอบคำถามและข้อสงสัยอย่างเป็นกันเอง

estabrook3

 

Comments are closed.