Contact Us

Let's get in touch

contact1

สำนักงานใหญ่ : บริษัท ยูนิเวฟ จำกัด

3656/35-36 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4
เขตคลองตัน แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร : (+66) 02-367-3470 (12 สาย)
แฟกซ์ : (+66) 02-367-3482, (+66) 02-367-3243
อีเมลล์ : info@uniwave.co.th
เวลาทำการ : 8.30น. - 17.30น. (จันทร์-ศุกร์)

Download Map

สำนักงานสาขา บางนา กม. 19 (ขาเข้า)

888/47 หมู่ 9 ถนนเลียบคลองชลหารพิจิตร
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : (+66) 02-181-9665
แฟกซ์ : (+66) 02-181-9664
เวลาทำการ : 8.30น. - 17.30น. (จันทร์-ศุกร์)

Download Map